Statika

 
Kézi vázlatok, pausz tervek digitális feldolgozása, teljes bontási, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk összeállítása szakhatósági egyeztetéssel. Lakó-, ipari- és középületek, bevásárlóközpontok, hidak, autóutak, autópályák zsaluzási, vasalási és tartószerkezeti terveinek szerkesztése.

1996 óta működő tervezőirodánk a mérnöki feladatok széles skáláját fedi le tevékenységével. A mérnöki hivatás ranglétráján is különböző fokokat képviselünk, hiszen a műszaki rajzolástól a tervezésen keresztül a komplex projektek összefogásáig kollégáink minden feladatkörben felkészültek. Tevékenyégi körünkbe beletartozik a fa-, monolit vasbeton-, acél, valamint előre gyártott vasbeton szerkezetek tervezése. A flexibilitás és ügyfélközpontúság kiemelkedően fontos számunkra, ezért mérnöki csapatunk összetételét partnereink és a projekt elvárásainak megfelelően állítjuk össze, igény esetén bővítjük.

Tartószerkezeti tervek készítése

Elõkészítõ tervek
A megrendelô kérésére összehasonlító vizsgálatokat végzünk, amelyek alapján kivá- lasztható a gazdaságos és az adott körülményekhez legjobban illeszkedô optimális szerkezeti rendszer.

Engedélyezési tervek
Az engedélyezési döntés megalapozásához szükséges kidolgozottsággal tartalmazza az építmény megvalósításához szükséges, a tartószerkezetek kialakítására és megépí- tésére hatással bíró kiinduló adatok ismertetését.

Tender dokumentáció
A kivitelezô cég kiválasztásához célszerû egy tender tervdokumentációt (versenyeztetési dokumentációt) készíttetni, mely az engedélyezési tervnél részletesebben, rajzi formában tartalmazza az épület minden egyes szerkezeti elemének geometriai méreteit, a szerke- zet megépítéséhez szükséges kiegészítô elemeket (szerelvények, vízzáró profilok, stb.)

Kiviteli tervek
A terveket tartószerkezet tervezô szoftverek segítségével készítjük el, így azokat digitális formában is át tudjuk adni.

Szolgáltatások

Geotechnikai szakértések, talajmechanikai szakvélemények készítése

Statikai számítás
A számításokat kézzel, illetve véges-elemes módszeren alapuló statikai számító és mé- retezô programrendszer segítségével végezzük. A statikai számítások dokumentálása külön megrendelôi igény szerint történik.

Statikai szakvélemény
Meglévô épületek szerkezeti károsodása (pl.: falak, födémek repedései) esetén statikai szakvéleményben határozzuk meg a károsodás feltételezhetô okát és lehetséges javí- tási megoldását. Egyszerûbb esetekben a szemrevételezés és az épület megismerése után tudunk véleményt alkotni, bonyolultabb esetekben szerkezeti feltárásokra is szük- ség lehet.

Árazatlan költségvetés kiírás
A tervdokumentációban meghatározott tervtartalomra mûszaki és mennyiségi adato- kat tartalmazó tételes árazatlan költségvetési kiírás készítése.

Magas-, és Mélyépítési mûszaki ellenôrzés

Célunk a megrendelői igények minél magasabb színvonalon való kielégítése!