Villamosság

 
Kis és közepes ipari létesítmények villamos berendezéseinek mûszaki és kiviteli tervezése (energiaellátás, kapcsoló-berendezések, kábelezés, stb.), és ezeknek minôségbiztosítása:
 • Tanulmánytervek, koncepciótervek készítése
 • Mûszaki tanácsadás, mérnökszolgálati közremûködés
 • Kiserômûvek engedélyezési és kiviteli tervezése
 • Meglévô ipari berendezések villamos energia ellátásának felújítás tervezése
 • Új telepítésû berendezések villamos energia ellátásának tervezése
 • Lakóházak, épületek áramellátásának, világítás hálózatának villámvédelmének tervezése
 • Ipari, kommunális létesítmények, alállomások papíralapú elrendezési tervrajzainak számítógépre vitele, szerkesztése, igény szerinti áttervezése
 • Elosztó- és vezérlôszekrények tervezése
 • PLC programok készítése
 • Mikrokontroller programozás
 • Számítógépes áramkör-szimuláció
 • programozás C, C++, Java, PHP, és egyéb nyelveken